Alap  ER-YAA   lion
Beet  BOO-MAA   owl
Gamal  GOOM-LAA   camel
Dalat   DEE-WAA   wolf
     
Heh   HAA-BAA-WAA   flower
Waw  WAA-ZAA   goose
Zain ZAA-RAA-BAA zebra
Khait KHMAA-RAA donkey
     
Tdait  TdE-RAA  bird
Yodh  YO-NAA  dove/pigeon
Kap  KUL-BAA  dog
Lamad  LO-ZAA  almond
     
Meem  MO-ZAA  banana
Noon  NISH-RAA  eagle
Simkat  SOO-SAA  horse`
Aih  I-ZAA  goose
     
Peh  PEE-LAA  elephant
Sadeh  SIP-RAA  sparrow
Qop  QO-PAA  monkey
Resh  ROO-MOON-TAA  pomegranate
     
Sheen  SHIK-WAAN-TAA  ant (feminine)
Taw  TAA-LAA  fox
   

 

MI-LEH KHIL-YEH, DEE LOO-POON OO MOO-ROON
sweet words, just learn and say

QEE-NAA-TEH SHIL-YEH, DEE ZMOO-ROON
quiet melodies, just sing

 


 

QEE-NAA = (1) green (2) melody, song, tune
QOP-TAA = another word for owl
MAAY-MOON = monkey (Turkish)
BIB-LAA = another word for flower
UR-MOON-TAA = another word for pomegranate
KHUB-RAA = (1)news/information (2) word